دوره ارزیابی وضعیت استاد روغنی

روش ارزیابی وضعیت های شطرنج شرح داده میشه یعنی اینکه چجوری بفهمیم برتری با کی هست و ملاک سنجش برتری چیست و سیستم تفکر و پیدا نمودن طرح و حرکت درست بیان می شود.

روش ارزیابی وضعیت های شطرنج شرح داده میشه یعنی اینکه چجوری بفهمیم برتری با کی هست و ملاک سنجش برتری چیست. که امنیت شاه، ساختار پیاده ای، موقعیت سوارها، خطوط باز و بسته، خانه های مهم و نوبت حرکت و داشتن فضا و ابتکار عمل در ارزیابی مهم هست.
1- ارائه مثال های متعدد به صورت پرسش و پاسخ
2- ارائه جزوه و مطالب آموزشی و تمرینی
3- 3 جلسه رایگان تمرین و پرسش و پاسخ با بیان سیستم انتخاب حرکات توسط امیر افتخاری

آدرس دوره 

  • مدیر فنی
  • 17 تیر 1397
  • دیدگاه‌ها

تقویم دوره‌ها

ویژگی کلاس وضعیت آغاز کلاس پایان کلاس گروه آموزشی مدرس
تعویض تشکیل شده ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ استاد بین المللی مهرداد اردشی
تاکتیک و محاسبه تشکیل شده ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ۰۲ مهر ۱۳۹۷ استاد بزرگ اصغر گلی زاده
ارزیابی وضعیت و طرح ریزی تشکیل شده ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ استاد آرش روغنی